Chuyên đề: Paypal

Tình Trạng THIẾU BTC Trầm Trọng!!! BTC HODL Cần Xem

Hiện tại, nguồn cầu tăng mạnh từ các tổ chức đầu tư lớn dẫn đến tình trạng thiếu Bitcoin trầm trọng. Và số lượng Bitcoin được đào mỗi ngày không đủ cho các tổ chức đầu tư lớn mua vào.

Paypal Lại PUMP CRYPTO, Tại Sao Nhiều Người Sẽ Dùng Paypal Mua BITCOIN!!!

Công ty Paypal đã chính thức mở dịch vụ cho phép người dùng sử dụng ứng dụng Paypal và Venmo có thể mua bán crypto. Điều này cũng tác động tới giá Bitcoin tăng. Vậy ứng dùng của Paypal sẽ hỗ trợ người dùng mua bán crypto như thế nào?