Chuyên đề: Grayscales

Grayscale Mua Thêm 506K BTC | Kết Quả BCH Hard Fork | Tình Hình Thị Trường

Công ty Grayscales tiếp tục đưa ra báo cáo và thông tin về việc họ tiếp tục đầu tư một số lượng lớn vào Bitcoin. Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về thông tin này cũng như kết quả hard fork của Bitcoin Cash.\r\n