Crypto 101

Kiến thức cơ bản về tiền mã hóa cryptocurrencty

 • Kinh tế học tiền điện tử - [Kiến thức cơ bản số #1]

  Khi bạn tham gia vào thị trường tiền điện tử, ngoài những kinh nghiệm bạn trải qua thì kiến thức luôn là một phần trọng yếu bạn nên học tập và nâng cấp theo thời gian. Bài viết này sẽ cho bạn hiểu thêm về phương cách hoạt động của thị trường tiền điện tử.

 • Thuật ngữ thường dùng - [Kiến thức cơ bản số #5.2]

  Bài viết này là tổng hợp những thuật ngữ thường được sử dụng trong thị trường tiền điện tử.

 • Thuật ngữ thường dùng - [Kiến thức cơ bản số #5.1]

  Bài viết này là tổng hợp những thuật ngữ thường được sử dụng trong thị trường tiền điện tử.

 • Coin & Token - [Kiến thức cơ bản số #4]

  Đây là 2 khái niệm dễ nhầm lẫn cho những bạn nào mới tham gia vào thị trường, bài viết sẽ đưa ra những sự khác biệt mà bạn nên lưu ý để tránh bị nhầm lẫn khi đầu tư ở bước khởi đầu.

 • Blockchain - [Kiến thức cơ bản số #3]

  Blockchain là khái niệm bạn sẽ thường nghe thấy trên truyền thông nhất khi bạn bắt đầu tham gia vào thị trường tiền điện tử. Sẽ thật khó khăn cho bạn khi đọc những bài viết đầy tính học thuật ở trên mạng, tuy nhiên ở bài viết này mình sẽ đưa ra những khái niệm đơn giản và dễ hiểu hơn nhiều.

 • Tiền điện tử và Bitcoin - [Kiến thức cơ bản số #2.2]

  Ở bài viết này bạn sẽ được hiểu thêm về những khái niệm khác nhau khi nói đến tiền điện tử, đặc biệt khi nói về Bitcoin. Những điều bạn học được ở trong bài viết này phần nhiều sẽ giúp ích cho bạn định hướng được sự khác biệt giữa tiền điện tử và các loại tiền khác.

 • Tiền điện tử và Bitcoin - [Kiến thức cơ bản số #2.1]

  Ở bài viết này bạn sẽ được hiểu thêm về những khái niệm khác nhau khi nói đến tiền điện tử, đặc biệt khi nói về Bitcoin. Những điều bạn học được ở trong bài viết này phần nhiều sẽ giúp ích cho bạn định hướng được sự khác biệt giữa tiền điện tử và các loại tiền khác.