Bitcoin Halving

Chia đôi khối là quá trình giảm tốc độ tạo ra các đơn vị tiền mã hóa mới. Cụ thể, thuật ngữ này nhắc đến quy trình giảm một nửa số phần thưởng cho các thợ đào khi họ khai thác được một khối bitcoin mới, được diễn ra định kỳ.